Hjemmefronten. Det svage køn kæmpede på flere fronter under besættelsen.

Anne Dorthe Holm: Kvindernes modstandskamp – krigere, koner og mødre. 256 sider. 300 kroner. Gyldendal.

Af RASMUS DAHLBERG

Da besættelsen af besættelsen kulminerede for et årti siden, var der ikke det emne, som ikke havde fået sin egen monografi: industrien, fiskerne, landmændene, pressen, de østfrontfrivillige, tyskerpigerne. I de senere år har vi fået fine synteser, hvor generationen af »yngre historikere«, som efterhånden selv er blevet voksne, samler trådene til gavn og glæde for både gamle og nye læsere. Og nu foreligger der så et journalistisk værk om kvinderne og deres roller under den tyske besættelse af Danmark 1940-45.

Anne Dorthe Holm har både været i arkiverne og ude med diktafonen hos den efterhånden meget lille skare af kvinder, som var aktive i modstandsarbejdet, og som stadig er i live. Hun indleder sin bog med beretningen om Ulla Kunøe, som, selvom hun havde både børn og mand, kastede sig ind i den sønderjyske modstandskamp med en imponerende beslutsomhed og iver. I en alder af 94 besluttede hun endelig at fortælle sin historie, som ellers kun var blevet nedskrevet i et dokument i Frihedsmuseets arkiv klausuleret til frigivelse efter hendes død. Man føler virkelig med forfatteren, da Ulla Kunøe dør af en hjerneblødning i oktober 2011, før Anne Dorthe Holm når at interviewe hende. Det er for alvor sidste chance for at høre historierne fra hovedpersonerne selv.

Grundpointen er, at kvinderne havde mange forskellige roller i modstandskampen under besættelsen, og at deres indsats skal forstås og vurderes på baggrund heraf. Der var krigere som Ulla Kunøe, som allerede i 1941 fik fjernet et modermærke i ansigtet ved et kirurgisk indgreb for på den måde lettere at kunne skjule sig for tyskerne. Der var koner som Rigmor Kildemoes, hvis mand Povl blev taget af Gestapo i 1944 og sendt til Neuengamme, uden at hun anede, om han var død eller levende. Og der var mødre som Kamma Klitgård, der fik en illegal logerende, som stod hende nær i mere end ånden, hvilket resulterede i et barn, som efterfølgende måtte vokse op til endeløse genfortællinger af moderens traumatiserende ophold i Ravensbrück.

Flere af bogens historier har været fortalt før i erindringsbøger, men Anne Dorthe Holms fortjeneste er, at hun på elegant vis fletter dem sammen til et varieret billede af kvinderne under besættelsen. Bogen er generelt velskrevet og -redigeret, og det er især dejligt, at forfatteren lader vidnerne til historien komme tydeligt frem i lange citater, som tydeligt er fremhævet i teksten.

Samtidig er de historisk-faktuelle afsnit, som binder øjenvidneberetningerne sammen, klare og koncise og vidner om en udmærket forståelse af den historiske kontekst. Ved at forklare omstændighederne omkring den 9. april, Augustoprøret og befrielsesdagene, samler Anne Dorthe Holm læserne op, og det højner bogens værdi over for dem, der ikke i forvejen kender historien.

Stærkest står – ikke overraskende – beretningerne fra koncentrationslejren Ravensbrück, hvor Ellen Nielsen og Johanne Hansen tilbragte det sidste halve år af krigen. »Velkommen til helvede« var ordene, en af fangerne satte på situationen, da i alt 11 deporterede danske kvinder i december 1944 ankom til lejren. Oplevelserne her er nøgternt beskrevet med kvindernes egne ord, og det er stadig skræmmende læsning. »Vi vil hjem og fortælle om dette rædslernes rige, så det aldrig gentager sig,« sagde Johanne Hansen, da hun var vendt tilbage til husholdningsskolen på Als som forstanderinde. Herfra fortsatte hun kampen gennem dialog og oplysning om det, der var sket.

Afsnittet om »KZ-syndromet« bevæger sig ud over kvindernes egne rækker, men det er godt, for her møder vi de loyale hustruer, som i årtier efter befrielsen måtte leve med svært skadede ægtemænd, der skreg i søvne hver nat og blev martret af rastløshed, der ofte drev dem væk fra det fædreland, som nok udbetalte erstatninger, men samtidig forventede, at »man kom videre«. I bogen afsløres også, at en kvinde var med til at sprænge Knivsbjerg-monumentet i august 1945, ligesom vi får historien om »Pistulla« og »All-Right-Petersen«.

Læs den. Og nyd Jonas Ahlstrøms fremragende fotos.

Weekendavisen, 06.07.2012

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *