List. Den gamle mesters vise ord er tidløs læsning – men skæmmes af uærlig markedsføring rettet mod erhvervslivets ledere.

Sun Tzu: Kunsten at føre krig. Oversat af Rasmus Hastrup. 167 sider. 200 kr. Gyldendal Business.

Af RASMUS DAHLBERG

Man ved ikke meget om den historiske Mester Sun, udover at han levede i Kina i 500-tallet før vor tidsregning, og at han var en stor krigsteoretiker og filosof. VærketMester Suns Krigskunsttilskrives ham, men er formentlig – ligesom andre gamle bøger om store personligheder – i højere grad produktet af senere tiders genfortællinger og kommentarer. Det forringer dog på ingen måde den indholdsmæssige kvalitet af de 13 afsnit, som under overskrifter som »Planlægning«, »Strategisk offensiv« og »Taktiske situationer« gennemgår alt, en feltherre behøver vide om både klassisk og moderne krigsførelse. Mester Suns på samme tid enkle og altomfattende visdomsord har da også inspireret moderne hærførere som for eksempel general Norman H. Schwarzkopf, der fulgte de to et halvt tusind år gamle råd om hastighed og fokusering af ilden, da han i 1991 førte koalitionsstyrkerne til sejr over Irak i Operation Ørkenstorm.

Hvor en anden af krigsteoriens store mestre, preusseren Karl von Clausewitz, i sin ufuldendteVom Kriegefra 1832 var lang i spyttet og vanskelig at forstå i en sådan grad, at han i dag er mere citeret end læst, fremstår Mester Suns værk klart, koncist og letforståeligt. Mange steder opregner han en række forhold, som feltherren bør have med i sine overvejelser før og under kampen: »Er fjenden fuldtallig/vær beredt. Er fjenden stærk/ undgå ham. Hvis han er vred/ skal du bringe ham ud af fatning. Hvis han er svag/ skal du opmuntre ham til stolthed. Hvis han er afslappet/ skal du pine ham. Angrib/ hvor han mindst venter det. Duk op/ hvor du ikke er ventet.« Gode råd om tolkning af fjendens kommunikation er Mester Sun også leveringsdygtig i: »Ydmyge ord kombineret med/ øget aktivitet/ er et tegn/ på nært forestående/ angreb. Stærke ord kombineret med/ aggressiv fremrykning/ er et tegn/ på nært forestående/ tilbagetrækning,« mens »Vær forberedt på det uventede« er den asymmetriske krigsførelses mantra.

Hvis man ser tilbage på krigshistorien, mens man læser, er det svært at være uenig med Sun Tzu: »I krig/ bør sejren komme hurtigt. Er sejren længe undervejs/ bliver mænd trætte/ og moralen daler.« Dét vidste for eksempel general Robert E. Lee udmærket, da han i 1862 ledte sydstaternes hær i fremstødet mod Washington under den Amerikanske Borgerkrig. Samtlige lokomotivfabrikker lå i nordstaterne, så hvis rebellerne i syd skulle gøre sig nogen forhåbninger om at vinde krigen, måtte sejren komme hurtigt. Det lykkedes som bekendt ikke. Tre år senere var Syden udmattet, og den slagne Lee måtte overgive sig til Grant ved Appomattox.

Mester Sun kommer imidlertid også med anbefalinger, som rækker ud over slagmarken. Mere end to årtusinder før Genève-konventionen skrev han: »Behandl krigsfanger med venlighed/ og tag dig af dem.« Og mange steder påpeger han vigtigheden af at adskille det politiske og det militære niveau, hvilket blandt andre Hitlers generaler formentlig ville være helt enige med den gamle kineser i: »Hav en dygtig general/ der ikke hæmmes af sin hersker.« Men heller ikke generalen bør være absolut i sin magt, for også han kan tage fejl, og så er det op til den enkelte soldat at tage stilling: »Der er hære/ man ikke skal angribe. Der er byer/ man ikke skal belejre. Der er terræn/ man ikke skal forcere. Der er ordrer/ man ikke skal adlyde.«

Mange har i nyere tid ladet sig inspirere af Sun Tzus visdomsord, ikke mindst amerikanske militære ledere, som med krigen i Vietnam fra 1960erne og frem måtte erkende et behov for at forstå den asiatiske krigsmentalitet bedre. Siden harKunsten at føre krigværet fast pensum på USA’s militærakademier, men spørgsmålet er, om de har lært lektien. Krigen i Afghanistan lever i hvert fald op til belæringen i dette vers: »At udruste en hær/på afstand/dræner pengekisterne/ og forarmer/ folket.« Også ledere i forretningsverdenen har taget Sun Tzus lære til sig. Det er let at forestille sig en moderne leder se sig selv i dette motiverende lys: »Han fører sine mænd i kamp/ som en mand/ der klatrer højt op/ og sparker stigen væk.«

Bogen udgives af Danmarks største forlags businessafdeling, så det er netop erhvervslivets ledere fremfor kommende officerer, som er målgruppen. For dem vil Mester Suns tanker uden tvivl være inspirerende, og citaterne til morgendagens powerpoints er hjemme, men forlagets præsentation af udgivelsen er uærlig. Af både pressebrev og bagsiden fremgår det, at det klassiske værk er »blevet nyoversat«, men man skal ind på bagflappen eller i kolofonen for at se, at det er fra engelsk og ikke kinesisk. Grundlaget er Lionel Giles’ tekst fra 1910, som sjovt nok er rettighedsfri i modsætning til nyere oversættelser som for eksempel Thomas Clearys fra 1991.

Denne »nyoversættelse« af Rasmus Hastrup, som tidligere har oversat blandt andet Arnold Schwarzeneggers erindringer og en bog af forsangeren fra Duran Duran, kan ikke siges at være i samme vægtklasse som afdøde professor Otto Steen Dues nyoversættelser af Ovid, Vergil og Homer. Betegnelsen lyder således mest af alt som et billigt forlagstrick. Men selvfølgelig, som Mester Sun sagde: »Krigens vej/ er vildledelsens vej.«

Weekendavisen, 26.06.2015

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *